Mezuniyet Sınavları Duyurusu

Mezuniyet sınavları akademik takvimde belirtildiği gibi 18.08.2017 tarihinde saat 17:00'dan sonra D1 ve D2 dersliklerinde yapılacaktır. Sınav programı 17.08.2017 tarihinde ayrıntılı olarak formasyon.dpu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Katılmak isteyen öğrencilerimizin 16.08.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Formasyon birimine dilekçe vermeleri gerekmektedir. 

Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar (MADDE 30 – (1)):

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. madde hükümlerinde Bu öngörülen mezuniyet sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır. Ancak, bu sınavlar sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye mezuniyet sınav hakkı tanınmaz.

b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, en fazla iki başarısız/şartlı geçer (FF, FD, YZ, DD, DC) notlu dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavlarından sonra ve açılması halinde yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, ilgili birim kurullarının belirlediği tamamı uygulamaya veya projeye dayalı dersler hariç, seçeceği başarısız/şartlı başarılı iki dersten mezuniyet sınavı yapılır.

c) Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

(2) Bu sınavın değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından incelendikten sonra, mezuniyet sınav hakkı verilir.

08 Ağustos 2017, Salı / 456 defa okundu.