Öğretmenlik Uygulaması Okulları Belirlenmiştir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

  • Öğretmenlik uygulaması dersi 2 saati teorik, 6 saati uygulama olmak üzere haftalık toplam 8 saattir. Teorik kısım fakültede öğretim üyesi/elemanı rehberliğinde, uygulama kısmı ise okullarda öğretmen rehberliğinde yürütülmektedir.
  • Öğretmenlik Uygulaması dersinin ara ve dönem sonu sınavları, diğer derslerin sınavları ile aynı tarihlerde yapılacaktır.
  • Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Bölüm 5, Madde 15: "Öğretmen adayları, uygulama yaptıkları okullarda devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda Yüksek Öğretim Kurumları Mevzuatı uygulanır." maddesine istinaden;
  • Öğretmenlik Uygulaması dersinde mazeretsiz devamsızlık yapılamaz. Mazereti belirten belgenin (sağlık, doğum vb raporların) Uygulama Okulu Müdürlüğüne resmi olarak teslim edilmesi zorunludur. Okul Müdürü tarafından onaylanması durumunda mazeret geçerli olacaktır. Aksi takdirde öğretmenlik uygulaması dersi notunuz DZ (devamsızlıktan kaldı) olarak not transkriptinize yansıyacaktır.
  • Öğretmenlik Uygulaması grubunuza, uygulama okulunuza, dersi aldığınız öğretim üyesine/elemanına ve rehber öğretmene ilişkin bilgileri görmek için aşağıda bölümünüzün üzerine tıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı

Kimya

Muhasebe

Biyoloji

Matematik

 

Fizik

BESYO

 

Sosyoloji

Sağlık Eğitimi

 

Tarih

Psikoloji

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bankacılık ve Finans

 

06 Ekim 2017, Cuma / 1435 defa okundu.