Öğretmenlik Uygulaması Okulları Belirlenmiştir (Gsf-iibf)

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi (2. Dönem) Öğretmenlik Uygulaması   Okulları (GSF-İİBF)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

  • Öğretmenlik uygulaması dersi 2 saati teorik, 6 saati uygulama olmak üzere haftalık toplam 8 saattir. Teorik kısım fakültede öğretim üyesi/elemanı rehberliğinde, uygulama kısmı ise okullarda öğretmen rehberliğinde yürütülmektedir.
  • 9-11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak ilk teorik derste, ilgili öğretim üyesi/elemanı ile uygulama okuluna 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında hangi gün hangi saatte gidileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.
    • Staj grubunuza, uygulama okulunuza, dersi aldığınız öğretim üyesine/elemanına ve rehber öğretmene ilişkin bilgileri görmek için aşağıda bölümünüzün üzerine tıklayınız.

 Görsel İletişim Tasarımı

 Resim

 Seramik

 İktisat

 Kamu Yönetimi

 İşletme

 Maliye

 

 

 
  • Öğretmenlik Uygulaması dersinin ara ve dönem sonu sınavları, diğer derslerin sınavları ile aynı tarihlerde yapılacaktır.
  • Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Bölüm 5, Madde 15: "Öğretmen adayları, uygulama yaptıkları okullarda devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda Yüksek Öğretim Kurumları Mevzuatı uygulanır." maddesine istinaden;
  • Öğretmenlik Uygulaması dersinde mazeretsiz devamsızlık yapılamaz. Mazereti belirten belgenin (sağlık, doğum vb raporların) Uygulama Okulu Müdürlüğüne resmi olarak teslim edilmesi zorunludur. Okul Müdürü tarafından onaylanması durumunda mazeret geçerli olacaktır. Aksi takdirde öğretmenlik uygulaması dersi notunuz DZ (devamsızlıktan kaldı) olarak not transkriptinize yansıyacaktır.
09 Şubat 2018, Cuma / 447 defa okundu.