Başarı Notu Alt Limitleri

Bu duyuruya, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında verilen derslerin değerlenidirilmesine ilişkin öğrencilerimiz tarafından yöneltilen soruların cevaplanması amacıyla ihtiyaç duyulmuştur. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi 4. BÖLÜM/MADDE 11 - (1): “Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.” Maddesine istinaden;

Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğrenicilerimizin notları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde  atıf yapılan Başarı Değerlendirme Yönergesi nde yer alan aşağıdaki maddeye göre değerlendirilir.

Değerlendirme Esasları Madde 7- (1): İlgili öğretim elemanının takdirine göre, bir dersi alan öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notları aşağıda açıklanan değerlendirme esasları çerçevesinde, harf notlarına dönüştürülebilir.

a) Yarıyıl sonu sınavı ve uygulanması halinde yarıyıl sonu çalışması notlarının alt limiti 50’dir. Notu 50’nin altında olan öğrenciye, Başarı Notu 40’ın altında ise FF, 40 ve üzerinde ise FD notu verilir.

b) Başarı Notu Alt Limiti 50’dir. Başarı Notu 40’dan 49’a kadar (49 dâhil) olan notların karşılığı FD, 40’ın altında alınmış notların harf notu karşılığı FF olarak verilir. 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, Cuma